Lagring av kunddata
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vi satsar på fullständig säkerhet för dina data och av den anledningen använder vi tjänsterna från en av de ledande molnserverleverantörerna - Amazon. All information lagras på säkrade, GDPR-kompatibla Amazon Cloud-servrar i USA. Om du vill veta mer om tillägget till dataskydd från Amazon läser du den här PDF-filen - https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf

All kundinformation behandlas och lagras på ett GDPR-kompatibelt sätt. Då Europeiska unionens domstol har validerat användningen av standardavtalsklausuler, Standard Contractual Clauses (SCC), som en mekanism för överföring av uppgifter utanför Europeiska unionen, förlitar vi oss på de standardavtalsklausuler som vi har med Amazon Web Services (ingår i AWS GDPR-Data Processing Addendum) för att överföra data utanför Europeiska unionen i enlighet med GDPR.

Hur är det med kunddatan som lagras utanför EU?

Det är inte emot lagen att överföra data utanför EU, utan det är en huvudregel med undantag. Före juli 2020 styrdes överföring av data till servrar i USA via Privacy shield mellan EU och USA. Då det inte längre är giltigt är standardavtalsklausuler mellan exportören (oss) och importören (AWS i vårt fall) den använda mekanismen för överföring av uppgifter utanför EU på ett lagligt accepterat sätt. Att inte ha en SCC och överföra data utanför EU följer inte lagen, men detta är inte fallet med oss och vår tjänsteleverantör -AWS.

Standardavtalsklausuler (SCC) reglerar i grunden datasäkerheten och säkerställer att informationen inte kommer åt eller behandlas av en tredje part utan samtycke (vilket är vad de faktiska lagarna kräver vid hantering av kunddata).

Vill du läsa mer om vår integritetspolicy? Då kan du nå den här.

Använder du annan plattform som verkar utanför EU?

Många plattformar och system där ute verkar i USA eller på andra platser utanför EU. Det är ditt ansvar att säkerställa att de har standarsavtalsklausuler (Standard Contractual Clauses) för att följa alla lagar, eller följer annat giltligt undantag. Jag rekommenderar verkligen att lyssna på Delphi advokatbyrås webinar kring detta. Du kan registrera dig för att se webinaret i efterhand här.


Fick du svar på din fråga?