Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarMedlemskap/Kurser
Skapa en webbplats med medlemskap
Skapa en webbplats med medlemskap
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I denna guide får du lära dig hur du skapar en webbplats där du erbjuder medlemskap. Här finns både en video och text med steg för steg nedan du kan ta hjälp av.

I denna video går vi igenom hur du kan skapa en webbplats med medlemskapsfunktion där du kan sälja kurser, medlemskap, ta betalt för prenumerationer, ställa in åtkomst och komma åt kundprofiler.

Detta är den rekommenderade ordningen att ta allt i:

1. Skapa en medlemsgrupp

Du kan i denna guide se hur du skapar en medlemsgrupp. Tänk på att välja ett namn på gruppen som motsvarar namnet på medlemskapet då namnet är något som medlemmar kommer att se.

2. Skapa en produkt för ditt medlemskap

Du kan i denna guide se hur du skapar en produkt för ditt medlemskap och knyter produkten till den medlemsgrupp du just skapat.

3. Landningssida

Skapa en landningssida för ditt medlemskap där du berättar mer om vad som ingår, vad de får ut av medlemskapet, fördelar, pris och annat som är relevant. Det finns färdigskapade mallar för detta när du skapar en ny sida. Där finns en kategori som heter Medlemskap/kurs som passar sig just för sidor för medlemskap men du kan även kika på kategorin Landningssida för att hitta en passande sida som de allra först ska landa på innan de går vidare till köp.

Om du inte redan har en webbplats skapad eller inte är nöjd med den mall du valt kan du (istället för att skapa en sida) - istället skapa en ny webbplats utifrån en mall anpassad för just medlemskap som innehåller många av de sidor du behöver.

4. Skapa andra sidor tillhörande medlemskapet

Här passar kategorin Medlemskap/kurs bäst för att hitta sidor där du ska presentera innehållet medlemmarna ska få tillgång till. Du låser sedan dessa sidor till Endast medlemmar och väljer skapad medlemsgrupp. Tänk på att när du skapat alla sidor behöver du gå tillbaka till inställningarna för medlemsgruppen för att välja sida medlemmarna kommer till när de genomfört köpet och även dit de kommer efter inloggning i fortsättningen. Glöm inte lägga till någon meny om du har flera sidor medlemmen ska kunna nå så de kan skifta mellan sidorna som tillhör samma medlemsgrupp och därmed samma medlemskap.

5. Se till så medlemmen fortsatt kan logga in

Då din webbplats innehåller medlemskap som kräver inloggning behöver du se till så att de fortsatt kan nå den. I denna guide kan du se hur du åstadkommer detta.

6. Testa processen och alla steg

Testa gärna hela processen som om du vore en besökare eller potentiell kund för att se så alla steg och hela flödet fungerar bra. Du kan i denna guide se hur du gör detta.

Flödet bör sedan se ut så här:

1. Besökaren/potentiell kund landar på din landningssida för att läsa mer om medlemskapet och klickar sig vidare till köp.

2. Besökaren genomför köpet och tvingas då till att skapa ett konto för att få en profil och inloggning. Den blir nu medlem och hamnar automatiskt i den medlemsgrupp som är knuten till produkten du skapat (med produkttyp Medlemskap).

3. I bekräftelsemailet kan de klicka sig vidare till medlemskapet och hamnar då på den sida du valt i medlemsgruppens inställningar. Det är även denna sida de landar på i fortsättningen vid inloggning om du sett till så de har ett sätt att logga in på enligt steg 5 i ovan instruktioner för uppsättning. Här kan de sedan nå eventuellt andra sidor du länkar till därifrån som du låst till samma medlemsgrupp.

Fick du svar på din fråga?