Alla samlingar
E-postmarknadsföring och automatiseringar
Förändringar i policyn för e-post hos Gmail och Yahoo med start 1/2 2024
Förändringar i policyn för e-post hos Gmail och Yahoo med start 1/2 2024

Förändringar i policy för e-post hos Gmail och Yahoo den 1 februari 2024

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Från och med den 1 februari 2024 sker viktiga förändringar i policyn för e-post hos Gmail och Yahoo. Det som tidigare har varit en rekommendation är nu ett krav. Den nya policyn kräver att alla email måste:

 • Komma från en verifierad domän.

 • Vara signerade med DKIM, SPF och DMARC
  (främst för storsändare över 5 000 e-postmeddelanden per dag).

 • Bibehålla en låg spamnivå på mindre än 0,3 % och innehålla en enkel avprenumerationsknapp med ett klick.

Vad är DKIM?

DKIM (DomainKeys Identified Mail) är en säkerhetsstandard för e-postautentisering. Den tillåter avsändare att digitalt verifiera sina mejl för att säkerställa äkthet och bekämpa bedrägeri och phishing. DKIM verifierar att avsändaren är legitim och att meddelandet inte har manipulerats under överföringen.

Vad är SPF?

SPF (Sender Policy Framework) är ett e-postautentiseringsprotokoll som förhindrar
E-postspoofing och phishing. Domänägare specificerar vilka som är de auktoriserade e-postservrar i DNS-inställningarna. När ett mejl sedan skickas så kontrollerar mottagarens server SPF-posten. Om den skickande servern är auktoriserad betraktas mejlet som legitimt, annars kan den behandlas som misstänkt eller avvisas.

Vad är DMARC

DMARC bygger på SPF och DKIM och låter domänägare specificera hur mejl som misslyckas med SPF- eller DKIM-kontroller ska hanteras. Syftet är att bekämpa phishing och öka pålitligheten för mejlautentisering samt leverans.

Spamnivå mindre än 0,3 %

Spamnivån avser andelen mejl som klassas som spam i den totala volymen av utskick du gör. I de nya kraven måste denna nivån bibehållas under 0,3%. Till exempel: Om du skickar 1 000 mejl så ska maximalt 3 mejl rapporteras som spam av mottagarna för att du ska uppfylla kraven.

Enkel avprenumerationsknapp med endast ett klick

Det måste vara enkelt att avprenumerera på utskicket genom ett klick. Det minskar spamrapporteringar samt visar respekt för mottagaren att göra processen och valet att avsluta prenumerationen smidig. Gör denna funktion mer synlig i dina e-postutskick för en förbättrad användarupplevelse och för att bibehålla en positivs avsändarstatistik.

Vad behöver du göra nu?

God nyhet!

De flesta kraven är redan uppfyllda för vår tjänst e-postmarknadsföring och våra automatiseringar.

 • DMARC: Även om du skickar färre än 5 000 e-postmeddelanden dagligen, överväg att lägga till en DMARC-post. Kontakta din E-postdomänvärd för instruktioner hur du går tillväga hos just dem. Vi på Webbas kan dessvärre inte hjälpa till i tredjepartsvertyg.

 • DKIM och SPF-poster: Dessa tillämpas genom domänverifiering och servern. Säkerställ att din domän är verifierad. Resterande sköts av vår serverägare.

 • Spamnivå: I vår plattform finns i våra villkor redan sedan tidigare en policy om maximalt 0,3% i spamnivå. Om du som användare överskrider detta idag stoppas dina utskick och blir föremål för översyn från oss för att upprätthålla en god avsändarstatistik.

 • Avprenumerationslänk: Den läggs automatiskt till när du skapar mejl i plattformen. Säkerställ att texten har en tydlig färg så att din läsare snabbt och enkelt kan hitta länken.

Konfigurering av SPF, DKIM och DMARC

Här kan du läsa om hur du kan konfigurera och säkerställa dina olika poster.

 • Lägga till en SPF-post
  Vår SPF-post (serveradress) är "amazonses.com" då vi använder oss av Amazon SES för vår e-postmarknadsföring. Använder du flera mailservrar behöver du lägga till samtliga mailservrars SPF-poster. Använder du t.ex Webbas e-postmarknadsföring tillsammans med Googles mailserver kan SPF-posten se ut såhär:
  v=spf1 include:amazonses.com include:_spf.google.com ~all.
  Det är en TXT-post du lägger till där du hanterar din DNS för domänen. Under fältet namn anger du din domän eller @/lämna tomt om din domän redan är angiven.

 • Lägg till DKIM-post
  Detta blir som en signering av utgående mail - det vill säga att när du skickar mail via vårt system måste de vara signerade med en nyckel som motsvarar den nyckel som finns i din DNS-post för domänen. Du kan alltså behöva lägga till flera om du använder flera servrar. Du kan generera en sådan här. I fältet selector skriver du amazon som är servern vi använder. Du får sedan fram en DNS post du ska lägga till där du hanterar din DNS för domänen. Använder du andra mailsevrar (som t.ex. Google) kan du hämta DKIM direkt från deras egna plattform. Här är en guide för Google.

 • Lägg till DMARC-post
  Detta används för att ställa in en policy för hur en mottagande server ska hantera inkommande mail för din domän. Om det ska avvisas eller inte när mejlen ej är validerade med DKIM eller SPF. Du behöver själv skapa och konfigurera en DMARC policy för din domän. Du kan ta hjälp av: https://dmarcian.com/dmarc-record-wizard (inte vårt verktyg utan endast tips på tredje part).

Du kan även via dmarcian göra en hälsocheck av domänen för att se hur den läser in din SPF, DKIM och DMARC.

När du använder vår e-postmarknadsföring har vi även två poster som behöver läggas till där du hanterar DNS för din domän just för att se till att förbättra leveransen av dina mail. Det är de poster du får fram via denna guide.

Fick du svar på din fråga?