Importera och exportera prenumeranter
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Detta gäller import/export av prenumeranter i e-postmarknadsföringen. Vill du istället endast importera kontakter till CRM, utan att de blir prenumeranter i e-postmarknadsföringen, följer du istället denna guide. När du importerar prenumeranter blir de automatiskt en kontakt i CRM och får en profil. Du har alltid obegränsat antal kontakter i din prenumeration men däremot betalar du för antal prenumeranter i e-postmarknadsföringen enligt denna prislista.

Om du vill importera eller exportera prenumeranter går du till sektionen E-postmarknadsföring & automatiseringar och sedan klickar du där på Listor & prenumeranter till vänster. Klicka sedan på knappen Mer > så får du upp val med Importera och Exportera. Detta tillåter dig att importera och exportera användare med en .csv fil.

Vid import av prenumeranter

Klicka på Importera under Mer för att påbörja import. Du får sedan välja mellan befintlig lista eller skapa en ny lista. Vill du lägga prenumeranterna i olika listor behöver du dela upp dina prenumeranter i olika filer där varje fil tillhör en viss lista.

När du valt listan du vill lägga alla prenumeranter i får du upp en ny ruta där du kan ladda upp CSV filen.

I sista steget väljer du vilka värden som ska knytas till vilka fält. Detta är extra viktigt att du går igenom om du importerar direkt från annat system som använder sig av andra värden och fält än vad Webbas gör. Vill du säkerställa du använder de fält Webbas använder kan du i denna guide hämta mall för CSV-fil.

Vid export av prenumeranter

Klicka på Exportera under Mer för att påbörja export. Du får då upp en ruta där du klicka på Ja för att genomföra exporten. Du får då efter några minuter ett mail med att ladda ner CSV-filen när exporten är färdig. Du mottar mailet till den mail du använder som administratör i plattformen. De som valt att avprenumerera följer inte med exporten.

Om du endast vill exportera specifik lista?

Använd då filter-funktionen för att välja lista du vill exportera och gå sedan till Mer > Expotera som vanligt.

Fick du svar på din fråga?