Alla samlingar
E-postmarknadsföring och automatiseringar
Varning: Dina e-postmarknadsföring och automatiseringskampanjer är begränsade
Varning: Dina e-postmarknadsföring och automatiseringskampanjer är begränsade
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Om det dyker upp en röd ruta med en varning som säger "Dina e-postmarknadsföring och automatiseringskampanjer är begränsade - Ditt konto granskas för närvarande på grund av dåligt rykte!" så är det systemet som automatiskt har begränsat dina utskick.

Detta kan ske om det har varit många mail som studsat, dvs där du fått undeliverymail och där mail ej kunnat levereras. Mail studsar om mottagande mailserver sänder en signal att mailadressen inte existerar eller upplever något problem på sin sida. Detta kan du undvika genom att kontinuerligt gå igenom olevererade mail (kolla din skräppost också då de ofta hamnar där) och rensa mailadresser som du ofta får tillbaka ett undeliverymail för. Dåligt rykte kan också ske om det är flera som markerat mailet som spam/skräppost.

Efter att systemet automatiskt känt av detta kommer en manuell granskning behöva göras.

Inför återaktivering:

För att begära granskning och återaktivering behöver du återkomma med svar på följande frågor till chattsupporten, tillsammans med vilket konto det gäller:

1. Hur samlar du in leads och kontakter?
2. Får du uttryckligt samtycke från dina kontakter så att du kan kontakta dem senare, och i så fall hur? (Har du att de måste kryssa i villkor vid registrering eller liknande)
3. Vilken typ av mejl skickar du?
4. Hur ofta skickar du mejl?

5. Vilka åtgärder vidtar du för närvarande för att undvika att skicka mejl till personer som inte vill bli mejlade eller har angett fel e-postadresser?

Vi kommer sedan att se över dessa och öppna upp e-postmarknadsföringen igen efter godkännande.

Du kan i denna guide läsa mer om varför vi granskar e-postkonton.


Fick du svar på din fråga?