Alla samlingar
Applikationer
Introduktion till Webhooks
Introduktion till Webhooks
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Webhooks är ett system med automatiska notifikationer som indikerar att en händelse har skett på din webbplats. Istället för att du ska behöva göra en förfrågan om att hämta information via vårt API, skickar webhooks information till dig när viktiga händelser inträffar.

Du kan skapa webhooks för:

  • Ny order (order_created) – aktiveras när en ny order läggs på hemsidan

  • Order uppdaterad (order_updated) – aktiveras när en order uppdateras

  • Ny produkt (product_created) - aktiveras när en ny produkt skapas

  • Produkt uppdaterad (product_updated) - aktiveras när en produkt uppdateras

  • Nytt formulärinsändning (form_submitted) - aktiveras när ett formulär skickas in

  • Ny kontaktaktivitet (contact_updated) - aktiveras när en ny kontakt skapas eller befintlig kontakt uppdateras

  • Ny bokningssession - aktiveras när en klient bokar en tid i bokningskalendern

För att skapa en webhook, gå till Webbplatsinställningar > Applikationer och klicka på Lägg till applikation.

Fyll sedan i webbadressen du önskar att samla information från och välj därefter händelserna du vill bli notifierad om:

För de valda händelserna gör vi en POST-begäran till din destinationsadress med information om händelsen.

Din destinationsadress bör bekräfta att begäran accepterades genom att returnera en statuskod HTTP 200. Om inte koden returneras i 2xx-intervallet kommer det att betraktas som en misslyckad begäran och ett e-postmeddelande kommer att skickas till ägaren av webbplatsen med ett meddelande om felet.

Alternativt kan du använda Webhook-hemligheten för att säkerställa att varje begäran till din destinationsadress har skickats av oss.

Mer information och detaljer om formatet på de skickade uppgifterna finns i Webhooks egna API-dokument här.Fick du svar på din fråga?