Meny (widget)
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I plattformen kan du skapa menyer på två olika sätt. Antingen en huvudmeny i din header längst upp på sidan. Eller via widgeten Meny som du kan placera i valfri kolumn.

Huvudmeny

När du vill placera en meny i din header så börjar du med att trycka på en av de "+ tecken" du ser i headern. Därefter väljer du Meny i det urval av widgets du får upp.

Widgeten meny på övriga platser i webbplatsen

I byggaren där du hittar alla grundläggande widgets hittar du även Meny. Denna använder du när du vill placera en meny någon annanstans på din webbplats förutom i din header.

Även om du måste välja widgeten på olika ställen för din header vs. övriga webbplatsen så fungerar de precis likadant när du sedan ska anpassa och redigera din meny.


Lägg till och redigera i din meny

Börja med att lägga till en meny-widget på din sida om du inte redan har en inlagd. Klicka sedan på Redigera som dyker upp när du håller datorpilen över menyn för att få upp rutan med redigering som visas på nedan bild.

Genom att klicka på Lägg till menyobjekt väljer du själv vilka menyobjekt du vill att menyn ska innehålla. Här kan du välja att länka till olika sidor, webbshoppen, produkter eller till externa länkar.

När du har valt ditt menyobjekt kommer automatiskt det vita fältet döpas till samma namn som din valda sida. Du kan dock ändra texten i det vita fältet utan att det påverkar sidan i sig. Det vita fältet är till för att redigera vad kunden ser i menyn. Observera att varje gång du byter menyobjekt byts texten automatiskt.


Om du vill byta ett menyobjekt som redan är tillagt klickar du på den lilla pennan Redigera.

Flytta menyobjekt

Byt enkelt plats på menyobjekt genom att dra i dem där det visas 6 prickar enligt nedan bild.

Ta bort menyobjekt

För att ta bort ett menyobjekt klickar du på Redigera som dyker upp när du håller datorpilen över menyobjektet och sedan klickar du på papperskorg-ikonen för att radera.

Undermeny/Rullgardinsmeny

Om du drar menyobjektet till höger under annat menyobjekt kan du lägga det som en undersida i undermeny/rullgardinsmeny. Kallas även drop-down meny. Nedan bild illustrerar hur du gör.

Vill du att rubriken för en rullgardinsmeny (menyobjektet längst upp) ska sakna länk och inte leda till en ny sida?

Då klickar du på pennan Redigera och väljer att lägga in en # som URL vid Extern länk, se nedan bild. När du sedan klickar på menyobjektet på din webbplats kommer rullgardinsmenyn att öppnas, men du kommer inte att länkas vidare till en annan sida förrän du har valt något av alternativen i undermenyn.

Megameny

En megameny är när du kan visa både undersidor och ytterligare sidor under det. Se nedan för exempel. Här är huvud-menyobjektet Resurser längst upp. När kunden håller muspekaren över här dyker hela den här svarta rutan upp med en stor meny med tre underkategorier. Resurser, Partnerprogram och Behöver du experthjälp?

Och under dessa i sin tur finns lämpliga undersidor till det temat. Ett format du även ofta ser på stora webbshoppar.


Du skapar en megameny genom att klicka på "+"-tecknet som dyker upp om du håller datorpilen över en ensam sida, dvs en sida som inte redan har undersidor vid sig.


Redigera styling i din meny

Genom penseln Redigera styling redigerar du menyns utseende.


Du kan till exempel välja om din meny ska vara vertikal, lodrät eller en hamburgarmeny.

  • Vid vertikalt utseende väljer du mellan tre menystilar: kant runt eller under varje objekt, alternativt ingen kant alls. Välj även färg på din eventuella kant samt vilken textjustering du önskar (höger, vänster, centrum)

  • Vid horisontellt utseende kan du bestämma om du vill visa delare mellan menyobjekten eller inte. Delaren kan du välja färg på.

  • Vid val av hamburgare får du bestämma hamburgarens färg.

Utöver ovanstående kan du också ställa in:

  • Textfärg respektive bakgrundsfärg.

  • Typsnitt, textstorlek och menyobjektens mellanrum.

  • Om du vill att texten i menyn ska visas i VERSALER/UPPERCASE

  • Vilken färg som texten ska ha när muspekaren hovrar över menyobjektet

Sist men inte minst ställer du också in utseendet för din eventuella undermeny. Här väljer du:

  • Om undermenyn ska synas som en pop-up bredvid menyobjektet eller på rad under menyobjektet.

  • Val av undermenyns bakgrundsfärg, textfärg samt färg när muspekaren hovrar över.

  • Om du vill lägga till en skugga till undermenyn som får den att poppa från bakgrunden. Du kan också välja att lägga till en kant där du bestämmer färg och storlek.

Fick du svar på din fråga?