Widgets

Widgets är olika element som du använder för att skapa själva innehållet på dina sidor. Dessa innefattar bland annat rubriker, brödtext, knappar, bilder, ikoner o.s.v.

8 artiklar