Alla samlingar
Widgets
Bokningskalender (widget)
Bokningskalender (widget)
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Bokningskalendern hittar du som widget under Lead generering.

För att redigera bokningswidgeten bör du först ha skapat en bokningshändelse vid fliken Bokning i den övre menyn.

När du har gjort detta kan du gå tillbaka till Byggaren och öppna widgetens inställningar genom att klicka mitt på bokningskalendern och sedan knappen Redigera. Härifrån får du upp samtliga inställningar.

Välj din bokningshändelse - I denna rullgardinsmeny väljer du den bokningshändelse som kalendern ska gälla för. Trycker du på Skapa ny bokningshändelse eller Redigera bokning skickas du direkt till fliken Bokning där du får chans att skapa ny eller redigera en bokning du har gjort sedan tidigare.

Ändra bokningslayout - Välj mellan fyra olika layouts för din bokningskalender.

Typsnitt rubrik - Välj typsnitt för bokningskalenderns rubriker.

Generellt typsnitt - Välj typsnittet som ska gälla för all övrig text i bokningskalendern.

Steginställningar - Här väljer du färg för bakgrund, teckensnitt och aktiv färg i den ”första" delen av bokningskalendern. Du kan också välja om det ska läggas till skuggning, hur många tjänster som ska visas per rad och redigera stegetiketter (rubriker för de olika stegen).

Utseende sammanfattning - För den ”senare" delen av bokningskalendern (sammanfattningen) kan du här redigera färger för bakgrund, teckensnitt, aktiv färg samt skuggning. Det finns även möjlighet att kryssa i om du vill visa händelsens plats i sammanfattningen t.ex. om mötet sker över Zoom.

Formulärutseende - Redigera hur du önskar att formuläret ska se ut för din bokningskalender. Det vill säga där besökaren fyller i sitt namn och e-postadress. Du kan bestämma utseendet på både rutan/bakgrunden och knappen, samt vad för text knappen ska ha.

Skapa medlem vid bokning - Om du aktiverar denna radioknapp kommer en medlem att skapas i samband med att besökaren bokar en tid via bokningskalendern. Besökaren får då ett mail med instruktioner för hur man ställer in sitt lösenord. Välj önskad medlemsgrupp i rullgardinsmenyn.

Anslut till e-postmarknadsföring - Klicka på Välj listor och kryssa i den lista du önskar att prenumeranten ska hamna i. Det här steget behöver göras om du önskar att skicka ut mail till kontakten t.ex. nyhetsbrev eller mail från en automatisering.

Tagga kontakter på den nya bokade sessionen - Kryssa i radioknappen om besökaren ska taggas med valfri tagg i samband med att bokning via kalendern görs.

Vad menas med ”aktiv färg”?

Den aktiva färgen är det besökaren väljer i bokningskalendern så som datum och tid för bokningen.

Fick du svar på din fråga?